Кафедра МБМІДисципліни, що викладаються на кафедрі

----- Обов'язкові дисципліни (Нормативна частина) -----

теормех.pngТеоретична механіка

теормех.pngТеоретична та прикладна механіка

сопромат.pngОпір матеріалів

мехмаш.jpgТехнічна механіка

мехмаш.jpgТехнічна механіка і опір матеріалів

сопромат.pngБудівельна механіка

мехмаш.jpgМеханіка машин

fracture.jpgМеханіка руйнування

Ruler.pngМетоди подібності та розмірності у механіці

сопромат.pngОснови механіки твердого тіла

composite.pngКомпозиційні матеріали

wrench.jpgМеханічні властивості та конструкційна міцність матеріалів

comp_mat_science.pngКомп'ютерний інжиніринг в матеріалознавстві

----- Практична підготовка -----

hardhat.jpgНавчально-ознайомча практика

hardhat.jpgНавчальна (машинобудівна) практика

hardhat.jpgНавчальна практика

hardhat.jpgВиробнича практика

hardhat.jpgПередатестаційна практика

diploma.jpgВиконання кваліфікаційної роботи

----- Вибіркова частина -----

book.pngФізичні властивості та методи дослідження матеріалів

book.pngНаноматеріали в біотехнічних системах

book.pngТеорія подібності і методи синтезу параметрів матеріалів та структур

book.pngФункціональні наноматеріали

book.pngМеханічні випробування матеріалів

book.pngМеханіка автомобіля

book.pngПокриття та їх властивості

book.pngПрикладні обчислювальні програми і комплекси в матеріалознавстві (ПОПКМ)

book.pngОснови фізики біологічних об'єктів (ОФБО)

book.pngSoft Skills фахівців технічних спеціальностей

book.pngМашини і обладнання для вантажно-підйомних операцій

book.pngМеханіка машин

book.pngАдитивні 3-D технології в біомедичній інженерії

book.pngПроектування матеріалів медичного призначення

book.pngКорозія та захист матеріалів

book.pngРозрахунки біотехнічних систем на ПЕОМ

book.pngМедичні матеріали та імплантанти з пам’яттю форми

book.pngНовітні матеріали сучасної медициниarrow_upward