Кафедра МБМІДисципліни, що викладаються на кафедрі

----- Обов'язкові дисципліни (Нормативна частина) -----

Теоретична механіка

Теоретична та прикладна механіка

Опір матеріалів

Технічна механіка

Технічна механіка і опір матеріалів

Будівельна механіка

Механіка машин

Механіка руйнування

Методи подібності та розмірності у механіці

Основи механіки твердого тіла

Композиційні матеріали

Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів

----- Практична підготовка -----

Навчально-ознайомча практика

Навчальна (машинобудівна) практика

Навчальна практика

Виробнича практика

Передатестаційна практика

Виконання кваліфікаційної роботи

----- Вибіркова частина -----

Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів

Наноматеріали в біотехнічних системах

Теорія подібності і методи синтезу параметрів матеріалів та структур

Функціональні наноматеріали

Механічні випробування матеріалів

Механіка автомобіля

Покриття та їх властивості

Прикладні обчислювальні програми і комплекси в матеріалознавстві (ПОПКМ)

Основи фізики біологічних обєктів (ОФБО)

Soft Skills фахівців технічних спеціальностей

Машини і обладнання для вантажно-підйомних операцій

Механіка машин

Адитивні 3-D технології в біомедичній інженерії

Проектування матеріалів медичного призначення

Корозія та захист матеріалів

Розрахунки біотехнічних систем на ПЕОМ

Медичні матеріали та імплантанти з пам’яттю формиarrow_upward