Кафедра МБМІ

 Механіка автомобіля
Робоча програма дисципліни 2020-2021 н.р. (спеціальність 274) 
      - Робоча програма дисципліни 2021-2022 н.р. (спеціальність 274)
      - Силабус дисципліни 2020-2021 н.р. (спеціальність 274)
Навчально методичне забезпечення: 
1. О.Г. Науменко  Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Механіка автомобіля» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»
 
 
 
 


arrow_upward