Кафедра МБМІ

 Теоретична та прикладна механіка
Робоча програма дисципліни 2018-2019 н.р. (спеціальність 151)
Робоча програма дисципліни 2019-2020 н.р. (спеціальність 151)  
 Навчально методичне забезпечення:
 1. Dolgov, A.M. Theoretical mechanics [electronic resourse] : electronic textbook / A.M. Dolgov ; Ministry of Education and Science of Ukraine, National Mining University. Dnipropetrovs'k : NMU, 2015. - 124 p. 
 2. Dolgov, A.M. Theoretical Mechanics. Dynamics [Text] tutorial / A.M. Dolgov. - D.: National Mining University, 2012. - 160 p. 
 3. Методичні вказівки до вивчення розділу "Статика" дисципліни "Теоретична механіка" для підготовки бакалаврів напрямку 0903 "Гірництво" / В.Д. Кірнос, Н.В. Матисіна, Д.Л. Колосов. - Дніпропетровськ: НГУ, 2008. - 33 с. 
 4. Методичні вказівки до виконання домашніх завдань з розділу "Статика" дисципліни "Теоретична механіка" для студентів заочної форми навчання / Уклад.: В.Д. Кірнос, Н.В. Матисіна, В.А. Ропай, І.А. Шуляк. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. - 28 с.
 5Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Теоретична механіка» студентами заочної форми навчання (Розділ «Кінематика»)/ Упоряд.: В.Д. Кірнос, Н.В. Матисіна, Кіба В.Я., Колосов Д.Л. – Д. : Національний гірничий університет, 2009. – 23 с.
 6. Плоский рух тіла. Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з теоретичної механіки для студентів напрямку підготовки 6.050503 / В.В. Плахотнік, Л.Я. Якубович - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2012 - 10 с. 

arrow_upward