Кафедра МБМІ

 Теорія подібності і методи синтезу параметрів матеріалів та структур
     - Робоча програма дисципліни 2020-2021 н.р. (спеціальність 132)
      - Силабус дисципліни 2020-2021 н.р. (спеціальність 132)
      Навчально методичне забезпечення:
      1. Кепич Т.Ю., Куценко О.Г. Основи теорії подібності та аналізу розмірностей в механіці (навчальний посібник). К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. - 101 с. 
      2. Ропай В.А. Методи подібності та розмірності у механіці. Конспект лекцій. Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка", 2019. - 84 с. 
      3. Методичні вказівки до самостійних робот студентів за дисципліною "Методи подібності та розмірності у механіці", що навчаються за освітньою програмою "Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання" спеціальності 132 "Матеріалознавство" / В.А. Ропай, - Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Д. НТУ "ДП", 2019. - 12 с. 
 
 
 


arrow_upward