Кафедра МБМІ

 Наноматеріали в біотехнічних системах
    - Робоча програма дисципліни 2020-2021 н.р. (спеціальність 132)
     - Робоча програма дисципліни 2021-2022 н.р. (спеціальність 132)
     - Силабус дисципліни 2020-2021 н.р. (спеціальність 132)
     Навчально методичне забезпечення:
    1. Методичні вказівки до проведення практичних робіт (практикум) з дисципліни «Наноматеріали в біотехнічних системах» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство»
    2. Методичні вказівки до самопідготовки з дисципліни «Наноматеріали в біотехнічних системах» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство»
 
 
 


arrow_upward