Кафедра МБМІ Будівельна механіка
 
- Робоча програма дисципліни 2019-2020 н.р. (спеціальність 184, 192)
- Робоча програма дисципліни 2020-2021 н.р. (спеціальність 192)
- Силабус дисципліни 2020-2021 н.р. (спеціальність 192)

Навчально методичне забезпечення:
1.  Баженов В.А. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп'ютерне тестування : Навчальний посібник / В.А. Баженов, Г.М. Іванченко, О.В. Шишов, С.О. Пискунов. – К.: 2013. – 439 С.
 2.   Будівельна механіка стержневих систем Й.Й. Лучко, О.С. Распопов - Львів : КАМЕНЯР, 2014
 3. Шпачук В. П.  Конспект лекцій з курсу«Будівельна механіка» Спецкурс. Частина 1. / В. П. Шпачук, М. А. Засядько; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.  – Х.: ХНУМГ, 2014. – 55 с.
 4. Шпачук В. П. Конспект лекцій з курсу Будівельна механіка: В. П. Шпачук, М. А. Засядько, О. І. Рубаненко, О. О. Чупринін; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 177 с.
 5. Будівельна механіка [Текст]: Конспект лекцій / уклад. О.Ф. Шмаль. − Любешів : Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 2020. – 57 с.
 6. Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Будівельна механіка» для студентів усіх форм навчання. Частина 1 (статично визначувані системи) / Полтава: ПолтНТУ, 2011.– 43 с.
       


arrow_upward