Кафедра БТПМ

Технічна механіка

Робоча програма дисципліни 2019-2020 н.р. (спеціальність 141141ск275)

Навчально методичне забезпечення:

1. Конспект лекцій з дисципліни «Технічна механіка» розділ «Опір матеріалів» / Матисіна Н.В., Онищенко С.В. Дніпро: НТУ "ДП" – 2020, 75 с.

2. Методичні рекомендації з курсу "Технічна механіка" до виконання розрахунково-графічного завдання "Дослідження коливального руху матеріальної точки" для студентів всіх спеціальностей/ В.А. Ропай, Д.Л. Колосов - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2010

3. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Технічна механіка" студентами денної і заочної форм навчання / І.А. Шуляк, В.Я. Кіба, Г.Д. Пахомов. - Д.: Національний гірничий університет, 2007. - 20 с.

4. Методические указания к расчету цилиндрической зубчатой передачи по дисциплине "Техническая механика" для студентов направления "Электротехника"/ Сост.: Э.М. Шляхов, К.А. Зиборов - Днепропетровск: НГАУ, 2002.

5. Методичні вказівки до вивчення розділу "Статика" дисципліни "Теоретична механіка" для підготовки бакалаврів напрямку 0903 "Гірництво" / В.Д. Кірнос, Н.В. Матисіна, Д.Л. Колосов. - Дніпропетровськ: НГУ, 2008. - 33 с.
arrow_upward