Кафедра МБМІ

Технічна механіка
 
- Робоча програма дисципліни 2019-2020 н.р. (спеціальність 141141ск275)

- Робоча програма дисципліни 2021-2022 н.р. (спеціальність 141, 141_ENG)

 
- Робоча програма дисципліни 2022-2023 н.р. (спеціальність 141141_ENG)

 
Навчально методичне забезпечення:

1. Конспект лекцій з дисципліни «Технічна механіка» розділ «Опір матеріалів» / Матисіна Н.В., Онищенко С.В. Дніпро: НТУ "ДП" – 2020, 75 с.

2. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Технічна механіка" студентами денної і заочної форм навчання / І.А. Шуляк, В.Я. Кіба, Г.Д. Пахомов. - Д.: Національний гірничий університет, 2007. - 20 с.

3. Методичні вказівки до вивчення розділу "Статика" дисципліни "Теоретична механіка" для підготовки бакалаврів напрямку 0903 "Гірництво" / В.Д. Кірнос, Н.В. Матисіна, Д.Л. Колосов. - Дніпропетровськ: НГУ, 2008. - 33 с.

 4. Технічна механіка: навчальний посібник (для студентів денної і заочної форм навчання) / В. П. Шпачук, М. С. Золотов, В. О. Скляров; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –Харків : ХНУМГ, 2015. – 277 с.
 

5. Антоненко І.І. Технічна механіка: навчальний посібник / І.І. Антоненко, С.М. Перга – Кривий Ріг: КДПУ, 2016. –91с.

 
6. Технічна механіка. Статика абсолютно твердого тіла. Опір матеріалів: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. І. Ткачук. – Кіровоград: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард". – 2015. – 260 с.arrow_upward