Кафедра МБМІ

 Основи фізики біологічних обєктів
Робоча програма дисципліни 2021-2022 н.р. (спеціальність 132) 
- Силабус дисципліни 2020-2021 н.р. (спеціальність 132) 
Навчально методичне забезпечення: 
     1. С.П. Панченко Методичні вказівки до самопідготовки з дисципліни «Основи фізики біологічних об’єктів» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство»  
      2. С.П. Панченко Методичні вказівки до проведення практичних робіт (практикум) з дисципліни «Основи фізики біологічних об’єктів» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» 
 
 
 
 


arrow_upward