Кафедра МБМІ

 Проектування матеріалів медичного призначення
 
Робоча програма дисципліни 2022-2023 н.р. (спеціальність 132)
Силабус дисципліни (спеціальність 132)
 
Навчально-методичне забезпечення
1. Панченко С.П. Проектування матеріалів медичного призначення. Конспект лекцій для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 132 Матеріалознавство / С.П. Панченко; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2022. – 73 с.
2. Панченко С.П. Методичні вказівки до проведення практичних робіт (практикум) з дисципліни «Проектування матеріалів медичного призначення» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» / С. П. Панченко ; Міністерство освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 36 с.
3. Панченко С.П. Методичні вказівки до самопідготовки з дисципліни «Проектування матеріалів медичного призначення» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» / С. П. Панченко ; Міністерство освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 19 с.
 
Посилання на сторінку курсу на дистанційній платформі НТУ "ДП"
https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=4874arrow_upward