Кафедра БТПМ

Методи подібності та розмірності у механіці

Робоча програма дисципліни 2018-2019 н.р. (спеціальність 132)
Робоча програма дисципліни 2019-2020 н.р. (спеціальність 132)
Силлабус 2019-2020 н.р. (спеціальність 132)

Навчально методичне забезпечення:

1. Кепич Т.Ю., Куценко О.Г. Основи теорії подібності та аналізу розмірностей в механіці (навчальний посібник). К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. - 101 с.

2. Ропай В.А. Методи подібності та розмірності у механіці. Конспект лекцій. Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка", 2019. - 84 с.

3. Методичні вказівки до самостійних робот студентів за дисципліною "Методи подібності та розмірності у механіці", що навчаються за освітньою програмою "Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання" спеціальності 132 "Матеріалознавство" / В.А. Ропай, - Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Д. НТУ "ДП", 2019. - 12 с.
arrow_upward