Кафедра МБМІ

 Soft Skills фахівців технічних спеціальностей
Робоча програма дисципліни 2021-2022 н.р. (для усіх спеціальностей) 
- Силабус дисципліни
Робоча програма дисципліни 2022-2023 н.р. (для усіх спеціальностей) 
 
Навчально методичне забезпечення: 
1.     Конспект лекцій  з дисципліни "Soft skills фахівців технічних спеціальностей" С.В. Онищенко Дніпро, 2021 
 
 
 
 
 

arrow_upward