Кафедра МБМІ

Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів 
 
Робоча програма дисципліни 2020-2021 н.р. (спеціальність 132) 
 
Навчально-методичне забезпечення:
1. Долгов О. М. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Долгов, Д. Л. Колосов ; Мін-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – 70 с.
2. Долгов О.М. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів - Конспект лекцій
 
 
 

arrow_upward