Кафедра МБМІ

Теоретична механіка

Робоча програма дисципліни 2018-2019 н.р. (спеціальності 131, 132, 133192
- Робоча програма дисципліни 2019-2020 н.р. (спеціальність 131, 132, 133133ск192
- Силабус дисципліни 2019-2020 н.р. (спеціальність 133
Робоча програма дисципліни 2020-2021 н.р. (спеціальність 132 ОПП РОПО132 ОПП ПЕСМВ133133ск, 192)
- Силабус дисципліни 2020-2021 н.р. (спеціальність 132 ОПП РОПО132 ОПП ПЕСМВ133192)
Робоча програма дисципліни 2021-2022 н.р. (спеціальність 133)
- Силабус дисципліни 2021-2022 н.р. (спеціальність 133)

Навчально-методичне забезпечення: 

1. Dolgov, A.M. Theoretical mechanics [electronic resourse] : electronic textbook / A.M. Dolgov ; Ministry of Education and Science of Ukraine, National Mining University. Dnipropetrovs'k : NMU, 2015. - 124 p.

2. Dolgov, A.M. Theoretical Mechanics. Dynamics [Text] tutorial / A.M. Dolgov. - D.: National Mining University, 2012. - 160 p.

3. Методичні вказівки до вивчення розділу "Статика" дисципліни "Теоретична механіка" / В.Д. Кірнос, Н.В. Матисіна, Д.Л. Колосов. - Дніпропетровськ: НГУ, 2008. - 33 с. 

4. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Теоретична механіка» студентами заочної форми навчання (Розділ «Кінематика») / Упоряд.: В.Д. Кірнос, Н.В. Матисіна, Кіба В.Я., Колосов Д.Л. – Д. : Національний гірничий університет, 2009. – 23 с.

5. Плоский рух тіла. Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з теоретичної механіки / В.В. Плахотнік, Л.Я. Якубович - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2012 - 10 с. 

6. Приклад оформлення індивідуального завдання та методичні рекомендації на тему "Плоско-паралельний рух тіла. Використання теореми про зміну кінетичної енергії до вивчення руху механічної системи" ТМ-9 частина 1 частина 2    

7. Методичні вказівки до виконання самостійної робoти з курсу „Теоретична механіка. Статика” для студентів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання/ Укл.: П.К. Штанько, С.Г. Саксонов, І.І. Кузьменко, О.Д. Лутова, Л.Ф. Дзюба, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. − 54 с. 

8. Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання самостійних розрахунково-графічних робіт з курсу „Теоретична механіка.Кінематика” для студентів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. П.К. Штанько, І.І. Кузьменко, О.Д. Лутова, О.М. Поляков, Л.Ф. Дзюба – Запоріжжя: ЗНТУ. 2011, – 82 с.    

9. Методичні рекомендації по виконанню розрахунково-графічних робіт з модулів «Статика» та «Кінематика» денної та заочної форм навчання / Укл. К. М. Думенко, К. С. Шевченко, - Миколаїв, 2015

10. ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА. СТАТИКА. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Д.Л. Колосов, О.М. Долгов, С.В. Онищенко, В.Я. Кіба, Дніпро: НТУ "ДП", 2022

11. ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА. КІНЕМАТИКА. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Д.Л. Колосов, О.М. Долгов, С.В. Онищенко, В.Я. Кіба, Дніпро: НТУ "ДП", 2022

12. 

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА. ДИНАМІКА.КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 Д.Л. Колосов, О.М. Долгов, С.В. Онищенко, В.Я. Кіба, Дніпро: НТУ "ДП", 2022

13. Розв’язання задач на рівновагу збіжної системи сил в середовищі MathCAD. Методичні рекомендації до самопідготовки студентів (практикум) з тем «Моделювання взаємозв’язків об’єктів» та «Система збіжних сил» дисципліни «Теоретична механіка» для бакалаврів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 132 «Матеріалознавство» [Електронний ресурс] / С.В. Онищенко, Д.Л. Колосов ; Міністерство освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 55 с.

14. Розв’язання задач статики в середовищі MathCAD. Методичні рекомендації до самопідготовки студентів (практикум) з розділу «Статика» дисципліни «Теоретична механіка» для бакалаврів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 132 «Матеріалознавство» [Електронний ресурс] / С.В. Онищенко, Д.Л. Колосов ; Міністерство освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 208 с.


arrow_upward