Кафедра МБМІ

Бібліотечні фонди


DjVU Reader або DjVU файли можуть бути конвертовані у PDF на djvu2pdf.com

Назва підручника / навчального посібника / конспекту лекцій Автори Видавництво, рік видання

Дисципліна: Теоретична механіка
1 Методика розвязування і збірник задач з теоретичної механіки
Божидарнік В.В.,
Величко Л.Д.
Луцьк, Надстир'я 
2007
2 Теоретична механіка
Павловський М.А. К.: Техніка, 2002
3 Теоретична механіка. Збірник задач. І частина. Статика АТТ
Павловський М.А.
К.: Техніка, 2007
4 Теоретична механіка : конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчанняМ.А. Масло,
О.О. Осьмак
К.: 2013
5

Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична механіка. Динаміка» (для студентів 1 і 2 курсів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр»

В. П. Шпачук,
В. О. Пушня,
О. І. Рубаненко,
А. О. Гарбуз 
Харків: 2016 
6

Теоретична механіка. Статика. Кінематика. Навчальний посібник.– Вінниця: ВЦ ВДАУ, 2010. – 91 с. 

Сивак Р.І. Деревенько І.А.  Вінниця: ВЦ ВДАУ, 2010
7

Теоретична механіка (методичний посібник з лабораторних робіт). Частина І. Кінематика. – Ужгород: Видавництво УжНУ „Говерла”, 2006. – 64 с.

Рейтій О.К.Ужгород: Видавництво УжНУ „Говерла”, 2006. 
8

Теоретична механіка. Статика і кінематика: навчальний посібник з методичними вказівками і контрольними завданнями для студентів заочної форми навчання / Ю. О. Єрфорт, С. В. Подлєсний – Краматорськ: ДДМА, 2007. – 164 с. ISBN 978-966-379-241-5

Ю. О. Єрфорт,
С. В. Подлєсний 
Краматорськ: ДДМА, 2007 
9

Теоретична механіка: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Н.І. Штефан, Н.В. Гнатейко, В.М. Федоров. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 143 с.

 Н.І. Штефан, Н.В. Гнатейко, В.М. ФедоровКиїв : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 
10

Технічна механіка. Теоретична механіка : Навчальний посібник [електронний ресурс]. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018. - 68 с.

 В.В. Пирогов Кропивницький: ЦНТУ, 2018
11

Штанько П.К., Шевченко В.Г., Дзюба Л.Ф., Пасіка В.Р., Поляков О.М. Теоретична механіка. Навчальний посібник / За ред. Штанька П.К. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 376 с. 

Штанько П.К. Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 
12

Омаров М.А. Основи теоретичної механіки. Ч. 1: навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2017. – 184 с.

Омаров М.А.  Харків: ХНУРЕ, 2017
13

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА. СТАТИКА. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Д.Л. Колосов,
О.М. Долгов,
С.В. Онищенко,
В.Я. Кіба
Дніпро: НТУ "ДП", 2022 
14ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА. КІНЕМАТИКА. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Д.Л. Колосов,
О.М. Долгов,
С.В. Онищенко,
В.Я. Кіба
 Дніпро: НТУ "ДП", 2022 
15

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА. ДИНАМІКА.КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Д.Л. Колосов,
О.М. Долгов,
С.В. Онищенко,
В.Я. Кіба
 Дніпро: НТУ "ДП", 2022 

Дисципліна: Опір матеріалів
1 Опір матеріалів : підручник Писаренко Г.С. та ін.
Київ: Вища школа, 2004
2 Колосов Д.Л. Опір матеріалів у прикладах та завданнях: навч. посіб. / Д.Л. Колосов, В.Я. Кіба ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т “Дніпровська політехніка“. – Дніпро : НТУ “ДП”, 2021. – 106 с. 
Д.Л. Колосов, В.Я. Кіба Дніпро : НТУ “ДП”, 2021.
3 Деревенько І.А., Сивак Р.І. Короткий курс опору матеріалів. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 308 с.
Деревенько І.А.,
Сивак Р.І.
Вінниця: ВНАУ, 2020.
4

Опір матеріалів (спеціальний курс), теорія пружності та пластичності / [Підручник для студентів вищих навчальних закладів]. - Київ: Каравела, 2016. - 434 с. 

В.М. Трач,
А.В. Подворний 
Київ: Каравела, 2016 
5

Опір матеріалів: Підручник для студентів будівельних спеціальностей транспортних вузів. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 366 с., рис. 227, табл. 18. 

Чихладзе Е.Д. Харків: УкрДАЗТ, 2011 
6

Опір матеріалів: Підручник. – К.: Знання, 2016. – 400 с.

Шваб’юк В.І. К.: Знання, 2016 
7

Опір матеріалів: Практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр / В.Г.Кострицький, О.М. Саух. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2017. - 112 с.  

Кострицький В.Г.,
Саух О.М. 
Херсон: Видавництво ХДУ, 2017 
8

Опір матеріалів. Частина 1. Опір матеріалів стержневих елементів конструкцій при базових навантаженнях : конспект лекцій для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання / В. П. Шпачук, О. О. Чупринін, Н. В. Середа, В. О. Скляров ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 115 с. 

 В. П. Шпачук,
О. О. Чупринін,
Н. В. Середа,
В. О. Скляров
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019 
9

Опір матеріалів. Частина 2. Опір матеріалів стержневих елементів конструкцій при складних навантаженнях : Конспект лекцій з дисциплін «Опір матеріалів», «Опір матеріалів та будівельна механіка», «Основи теорії споруд» для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів / В. П. Шпачук, Л. С. Андрієвська, Н. В. Середа, О. О. Чупринін; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014.– 93 с. 

 В. П. Шпачук,
Л. С. Андрієвська,
Н. В. Середа,
О. О. Чупринін
Х.: ХНУМГ, 2014 
10

Мильніков О.В. Опір матеріалів. − Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2010. − 257с.

Мильніков О.В.  Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2010
11

Веревічева М.А. Опір матеріалів: Конспект лекцій. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 222 с.

Веревічева М.А. Харків: УкрДАЗТ, 2014
    

Дисципліна: Теоретична та прикладна механіка
1 Теоретична та прикладна механіка. Короткий курс / О.Д. Романюк, Л.П. Теліпко, С.В. Ракша. Кам’янське: ДДТУ, 2021. 282 с. О.Д. Романюк,
Л.П. Теліпко,
С.В. Ракша
Кам’янське: ДДТУ, 2021

Дисципліна: Будівельна механіка
1 Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп'ютерне тестування
Баженов В.А.,
Іванченко Г.М.,
Шишов О.В.,
Пискунов С.О.
К.: 2013
2

Будівельна механіка стержневих систем

Й.Й. Лучко,
О.С. Распопов 
Львів : КАМЕНЯР, 2014

Шпачук В. П.  Конспект лекцій з курсу«Будівельна механіка» Спецкурс. Частина 1. / В. П. Шпачук, М. А. Засядько; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.  – Х.: ХНУМГ, 2014. – 55 с.

 В. П. Шпачук,
М. А. Засядько
Х.: ХНУМГ, 2014 

Шпачук В. П. Конспект лекцій з курсу Будівельна механіка: В. П. Шпачук, М. А. Засядько, О. І. Рубаненко, О. О. Чупринін; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 177 с.

В. П. Шпачук,
М. А. Засядько,
О. І. Рубаненко,
О. О. Чупринін 
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020 
 5

Будівельна механіка [Текст]: Конспект лекцій / уклад. О.Ф. Шмаль. − Любешів : Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 2020. – 57 с.

О.Ф. Шмаль  Любешів : 2020

Дисципліна: Технічна механіка
1 Англійська мова для студентів електромеханічних спеціальностей : навч. посібник / 318 с.
О.Б. Іванов, О.С. Бешта, О.М. Долгов та ін. Д.: Національний гірничий університет, 2013.
2 Конспект лекцій з дисципліни «Технічна механіка» розділ «Опір матеріалів» - 75 с.
Матисіна Н.В., Онищенко С.В. Дніпро: НТУ "ДП" – 2020
3 Технічна механіка: навчальний посібник (для студентів денної і заочної форм навчання) / В. П. Шпачук, М. С. Золотов, В. О. Скляров; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –Харків : ХНУМГ, 2015. – 277 с.
В. П. Шпачук, М. С. Золотов, В. О. Скляров
Харків : ХНУМГ, 2015
4

Шпачук В. П. Технічна механіка. Конспект лекцій: (для студентів денної і заочної форм навчання / В. П. Шпачук, В. О. Скляров; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 179 с.

В. П. Шпачук,
В. О. Скляров 
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019 
5

Скорочений конспект лекції з дисципліни «Технічна механіка» для студентів денного і заочного відділень

Саєнко М.О. Краматорськ 2017 
6

Антоненко І.І. Технічна механіка: навчальний посібник / І.І. Антоненко, С.М. Перга – Кривий Ріг: КДПУ, 2016. –91с.

 І.І. Антоненко,
С.М. Перга
Кривий Ріг: КДПУ, 2016 
7

Технічна механіка. Статика абсолютно твердого тіла. Опір матеріалів: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. І. Ткачук. – Кіровоград: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард". – 2015. – 260 с.

А.І. Ткачук Кіровоград: 2015 

Дисципліна: Механіка машин
1 Механіка машин [Електронний ресурс] : електронний підручник / Міністерство освіти і науки України, – 224 с.  О. М. Долгов  Дніпро: НТУ "ДП" – 2018

Дисципліна: Механіка руйнування
1 Механіка руйнування [Електронний ресурс] : підручник / Міністерство освіти і науки України, – 166 с. О. М. Долгов  Дніпро: НТУ "ДП" – 2019
Дисципліна: Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів
 1 Долгов О. М. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Долгов, Д. Л. Колосов ; Мін-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – 70 с.О. М. Долгов,
Д. Л. Колосов
 Дніпро: НТУ "ДП" – 2022

Дисципліна: Фізичні властивості і методи дослідження матеріалів
1 Фізичні властивості і методи дослідження матеріалів : навч. посіб. / Т. П. Говорун, А. Ф. Будник, В. Б. Юскаєв. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 255 с. ISBN 978-966-657-528-2

 2

Холявко В. В. Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів [текст]: навчальний посібник для студентів галузі знань 13 – Механічна інженерія спеціальності 132 – Матеріалознавство денної та заочної форм навчання / В. В. Холявко, І. А. Владимирський, О. О. Жабинська. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 156 с. ISBN 978-617-673-517-5 

  

Дисципліна: 
Методи подібності та розмірності у механіці
1 Кепич Т.Ю., Куценко О.Г. Основи теорії подібності та аналізу розмірностей в механіці (навчальний посібник). К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. - 101 с


2 

Ропай В.А. Методи подібності та розмірності у механіці. Конспект лекцій. Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка", 2019. - 84 с. 


Дисципліна: Покриття та їх властивості

1

Конспект лекцій  з дисципліни "Покриття та їх властивості" для бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство

О.Г. Науменко Дніпро, 2021 
    
       

Дисципліна: Soft skills фахівців технічних спеціальностей

 1 

Конспект лекцій  з дисципліни "Soft skills фахівців технічних спеціальностей"

 С.В. Онищенко Дніпро, 2022

arrow_upward