Кафедра БТПМ

Спецрозділи математики: теоретична кінематика та аналітична динаміка

Навчально методичне забезпечення:

1. Застосування рівнянь Лагранжа ІІ роду до рішення задач динаміки механічних систем. Методичні рекомендації до розділу курсу "Спецрозділи математики теоретичної кінематики та аналітичної динаміки" для студентів всіх форм навчання / В.А. Ропай, О.Г. Науменко, В.Я. Кіба - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2013, - 56 с.

2. Методические указания к выполнению профильного задания по теоретической механике с применением ЭВМ / Колосов Л.В., Ропай В.А. - Днепропетровск; ДГИ, 1990 - 39 с.

3. Методические указания к выполнению домашнего задания: “Расчет кинематики кривошипно-шатунного механизма аналитическим методом с применением ЭВМ” по дисц. “Теоретическая механика” / Ропай В.А., Колосов Л.В. - Днепропетровск: ДГИ, 1990. - 41 с.
arrow_upward