Кафедра МБМІ

Завдання для самоконтролю студентів

Визначення реакцій опор твердого тіла при плоскій довільній системі сил (ТМ-1, рама)
Визначення реакцій опор твердого тіла при плоскій довільній системі сил (ТМ-1, консольна балка)
Визначення реакцій опор твердого тіла при просторовій довільній системі сил (ТМ-4)
Використання теореми про зміну кінетичної енергії для вивчення руху механічної системи. Використання принципу Даламбера для визначення реакцій зв'язків (ТМ-9)

Осьовий розтяг-стискання (СМ-1)
Статично невизначувані задачі при розтягу-стисканні (СМ-3)
Визначення геометричних характеристик плоских перерізів (СМ-4)
Розрахунок вала на кручення (ТМ-6)
Згин. Побудова епюр внутрішніх зусиль та згинальних моментів балки (СМ-7)

Тестові завдання з курсу теоретичної (технічної) механіки (Кепе О.Э. Сборник коротких задач по теоретической механике)

Тестові завдання з курсу прикладної механіки (Теорія машин і механізмів, опір матеріалів, деталі машин)

arrow_upward