Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОНИЛ ДПС Для всех интересующихся социологией и философией.

Кафедра сьогодні

Одна з найстаріших в університеті - кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки, заснована у 1907 р. Перші завідувачі – професор С.А. Заборовський, академік О.М. Динник, професор А.С. Локшин. З 1934 по 1973 р. кафедрою завідував професор Ф.В. Флоринський, а в подальші 20 років – професор В.І. Оніщенко. З 1993 р. по 2013 р. кафедру очолював Блохін С.Є., декан механіко-машинобудівного факультету, доктор технічних наук, професор. У різні роки на кафедрі працювали такі відомі вчені як академік В.А. Лазарян, професор Я.І. Грдина, професор Н.П. Гришкова-Динник.

Кафедра є однією з провідних організацій з питань динаміки канатів, теорії пружності, динаміки і міцності гірничо-транспортних машин і штучних споруджень. На протязі 25 років при кафедрі діє галузева науково-дослідна лабораторія динаміки і міцності несучих конструкцій штучних споруджень гірничо-металургійних підприємств.

Результати наукових досліджень кафедри впроваджені на багатьох гірничо-видобувних підприємствах.

Основними напрямками роботи кафедри є:

  • викладання фундаментальних загальнонаукових дисциплін, які входять до числа нормативних для більшості спеціальностей (теоретична механіка, опір матеріалів, технічна механіка, прикладна механіка, будівельна механіка, аналітична динаміка, розрахунок несучих елементів конструкцій машин гірничих підприємств); 
  • розробка сучасного науково-методичного супроводження навчального процесу; 
  • проведення наукових досліджень за держбюджетними темами: ГП-477 Наукове обґрунтування технічних рішень із забезпечення енергоефективності та експлуатаційної безпеки сучасних шахтних підйомно-транспортних комплексів (2015-2016 рр.), науковий керівник д.т.н., проф. Самуся В.І. та ГП-485 Теоретико-прикладні основи створення енергоефективних та екологічно безпечних систем глибоководного підйому корисних копалин” (2016-2017 рр.), науковий керівник д.т.н., доц. Колосов Д.Л.
  • розширення міжнародних зв’язків шляхом входження у міжнародні наукові програми, участь у міжнародних симпозіумах і конференціях; 
  • організація самостійної роботи студентів, розвиток навичок самоосвіти, виховна робота. 

Навчальний процес забезпечують 2 професора – доктори технічних наук (з них 1 – за сумісництвом); 4 доценти, з яких 1 – доктор технічних наук, 3 – кандидати технічних наук; 3 старших викладача, 2 асистенти.

За роки існування кафедри захищено 17 докторських і 93 кандидатських дисертацій, опубліковано 13 монографій і підручників, отримано 83 авторських свідоцтв і патентів.

 

© 2006-2020 Інформація про сайт