Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОНИЛ ДПС Для всех интересующихся социологией и философией.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри

Удосконалення методів розрахунку несучих елементів конструкцій штучних споруд гірничо-металургійних підприємств; розробка заходів, які забезпечують підвищення довговічності та безпеки експлуатації об`єктів шахтної поверхні; розробка теорії і засобів розрахунку напружено-деформованого стану гнучких композитних тягово-несучих систем з розподіленими параметрами.

 За останні 17 років на кафедрі виконувалась наукова робота в межах держбюджетних науково-дослідних тематик:

  • ГП-247 “Розробка теорії і методів розрахунку напружено-деформованого стану гнучких композитних тягово-несучих систем з розподіленими параметрами” (2000-2002 рр.), науковий керівник д.т.н., проф. Ропай В.А.;
  • ГП-345 “Розробка наукових основ створення погумованих канатів для застосування їх як головних на багатоканатних шахтних підіймальних установках” (2005-2006 рр.), науковий керівник д.т.н., проф. Блохін С.Є.;
  • ГП-383 “Розвиток теорії ударних процесів за наявності шару сипкого матеріалу” (2007 р.), науковий керівник д.т.н., проф. Франчук В.П.;
  • ГП-414 “Розробка теорії, методів розрахунку та технологій створення гірничого обладнання нового покоління” (2008-2010 рр.), науковий керівник д.т.н., проф. Блохін С.Є.;
  • ГП-434 “Наукове обґрунтування технічних рішень з когенераційних та теплонасосних технологій використання викидного тепла на гірничих підприємствах” (2010-2012 рр.), науковий керівник д.т.н., проф. Самуся В.І.;
  • ГП-452 “Розвиток теоретичних основ створення та оптимізації параметрів сучасного гірничого обладнання для підводного видобутку корисних копалин” (2012-2014 рр.), науковий керівник д.т.н., проф. Блохін С.Є. (2012-2013 рр.); к.т.н., доц. Колосов Д.Л. (2013-2014 рр.);
  • ГП-463 Наукове обґрунтування раціональних параметрів ліфтових установок  нового покоління з плоскими тяговими органами” (2013-2014 рр.), науковий керівник д.т.н., проф. Проців В.В.;
  • ГП-477 Наукове обґрунтування технічних рішень із забезпечення енергоефективності та експлуатаційної безпеки сучасних шахтних підйомно-транспортних комплексів (2015-2016 рр.), науковий керівник д.т.н., проф. Самуся В.І.;
  • ГП-485 Теоретико-прикладні основи створення енергоефективних та екологічно безпечних систем глибоководного підйому корисних копалин” (2016-2017 рр.), науковий керівник д.т.н., доц. Колосов Д.Л.
Протягом більш ніж 20 років при кафедрі працює галузева науко-дослідна лабораторія “Динаміки і міцності гірничо-транспортних машин і штучних споруд”.


Візит  Сергія Борисовича Тулуба,  президента Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» в НГУ 05-05.2013

  

Візит 1.06.2013р. в НГУ Олександра Юрійовича Вілкула,  Віце-прем'єр-міністра України, Голови Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

 
сайт статистики
© 2006-2020 Інформація про сайт